Open
X

Missie & Visie

Missie

Creëren van duurzame, energiezuinige en comfortabele gebouwen.

Het is noodzakelijk en we willen het ook. Het kan technisch, maar toch gebeurt het te weinig. Wij willen impact en zien een groot potentieel aan gebouwen, gebieden en bedrijventerreinen die duurzaam, energiezuinig en comfortabel gemaakt kunnen worden. Vanuit onze expertise willen we bijdragen aan een duurzame samenleving.

Concreet betekent dit voor eind 2015:
–        150 gebouwen comfortabele gebouwen (minimaal 1.000.000m2)
–        30% energiebesparing en inzicht in de prestaties
–        100% voorzien van groene elektriciteit en gas

Visie

Het bundelen van belangen van alle stakeholders in de energiehuishouding van een gebouw, om hiermee hogere ambities te kunnen realiseren.

De samenwerking tussen de belangrijkste spelers in de markt, gebouweigenaren, financiers, bouwers,  installateurs en overheid lijkt in een impasse te verkeren.

Iedereen is vooral bezig met z’n eigen problemen in plaats van met de oplossing waar zo’n behoefte aan is. Gebouweigenaren kampen met leegstand en zijn onzeker over het nut van verduurzamen.  Financiers zijn bang voor risico’s en hebben onvoldoende inzicht in nieuwe technieken. Bouwers en installateurs worden veelal gedwongen tot de laagste prijs bij de bouw in plaats van lage ‘total cost of ownership’ en de beste prestaties gedurende de levenscyclus.

De overheid is zoekende naar een lange termijnvisie en heeft de neiging de markt hiermee te vestoren. Door de belangen van alle stakeholders te bundelen kunnen hoge ambities gerealiseerd worden. TreFoil Energy werkt hier iedere dag aan.