Open
X

Scholen

children_K2

Onze school wil dolgraag een beter binnenklimaat en bezuinigen op energie, maar hoe?
Scholen zijn de plekken waar onze kinderen opgroeien. Deze belangrijkste plekken laten nog veel te wensen over.
Vaak is er een grote ambitie, maar bestaan er twijfels over hoe alles in gang moet worden gezet.

  • Ik heb geen inzicht in mijn gebouw, hoe weet ik hoe het er voor staat?
  • Ik heb te weinig geld, waar haal ik het vandaan?
  • Ik betaal teveel aan energie, hoe kan ik fors besparen?
  • Het binnenklimaat is slecht, wat kan ik er aan doen?
  • Wat zijn de mogelijkheden met mijn gebouw?
Uitdagingen voor onderwijshuisvesting
Onderwijshuisvesting speelt een belangrijke rol in de kwaliteit van het onderwijs. Voor veel gebouwen geldt dat deze eigenlijk niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. De indeling past niet helemaal meer bij de nieuwe onderwijsvisie, de uitstraling is niet modern, maar vooral het slechte binnenklimaat en de hoge energierekening vormen een probleem.

Hoe verder met uw gebouw?
Voor veel scholen is het de vraag hoe ze verder moeten met hun huidige gebouw. Is het  mogelijk om het gebouw geschikt te maken voor de komende 10 tot 20 jaar of is nieuwbouw noodzakelijk? Zijn er nog goede aanpassingen mogelijk in binnenklimaat en energiebesparing? En wat zijn de mogelijkheden binnen het beschikbare budget?

TreFoil Energy en schoolgebouwen
TreFoil heeft ruime ervaring in het verduurzamen van schoolgebouwen. Met onze duurzaamheidscan brengen we de  status quo en het potentieel van uw gebouw in kaart. U krijgt inzicht in de huidige situatie en een overzicht van alle oplossingen die binnen uw budget mogelijk zijn. Op het gebied van binnenklimaat, energieverbruik en eventueel energieopwekking. Met daarbij de besparingen, de samenhangende kosten en terugverdientijden.

Op basis van onze rapportage kunt u weloverwogen beslissen welke investeringen voor uw situatie het beste passen.

Ondersteuning
Naast de duurzaamheidsscan kan TreFoil ondersteuning bieden met:

  • Energierekening omlaag door goedkopere energielevering
  • Inzicht in energiegebruik door Energie Inzicht
  • Educatieve informatie over energie met de Energiespeigel
  • Financieringsoplossingen voor bijvoorbeeld Warmte Koude Opslag, LED-verlichting en Zonnepanelen.

TreFoil is partner van Klimaatverbond en Ruimte OK.

Kijk hier verder welke scholen we geholpen hebben!