Open
X

Scholen Voorbeeldprojecten

Helen Parkhurst College

Vraagstelling
Helen Parkhurst College is een daltonschool voor mavo, havo en vwo in Almere. Helen Parkhurst had problemen met het binnenklimaat en een te hoge energierekening.

HP2

Aanpak
TreFoil heeft een energiescan uitgevoerd om de huidige situatie en het potentieel in kaart te brengen. Op basis van de rapportage zijn de volgende projecten uitgevoerd:

  • Opstellen Programma van Eisen klimaatinstallatie.
  • Begeleiding opnieuw inregelen klimaatistallatie
  • Verlichtingsplan en implementatie omschakeling naar LED verlichting.
  • Begeleiding selectie nieuwe onderhoudspartner en service level agreement.

Periode juni 2012 – heden

Helen Parkhurst College
Bongerdstraat 1
1326 AA Almere
http://helenpark.nl/

OBS De Wilgenstam

Vraagstelling
OBS de Wilgenstam is in de zomer van 2011 geheel duurzaam gerenoveerd. De school wordt veel bezocht door geĂ¯nteresseerden. In de hal van de school was behoefte aan een Energiespiegel, die informatie geeft over energieverbruik, energieopwekking en CO2 metingen.

Wilgenstam_K4

Aanpak
TreFoil ontwikkelde een Energiespiegel op maat.

Periode: 2013.

OBS De Wilgenstam
Meidoornsingel 120
3052 BT Rotterdam
www.wilgenstam.nl

Gemeente Zaanstad

Vraagstelling
De gemeente Zaanstad wilde vier schoolgebouwen voor primair onderwijs in kaart brengen, om op basis daarvan te kunnen besluiten over renovatie en andere duurzame maatregelen.

Aanpak
Met behulp van de nieuw ontwikkelde Energiescan App heeft TreFoil een gebouwopname verzorgd voor deze vier schoolgebouwen.

In de rapportages is aangeven welke maatregelen voor energiebesparing en verbetering binnenklimaat mogelijk zijn binnen de beschikbare budgetten. Daarnaast is voor 2 gebouwen aangegeven wat er nodig en mogelijk is om de gebouwen te renoveren naar energieneutraal.

School.bankjes.background